Total events

Games Men's Women's Mixed Total
Olympic Games Summer Olympics 1 1 0 2
Olympic Games Winter Olympics 0 0 0 0
Total 1 1 0 2

Events

Games Sport Event
United States 1996 Atlanta Cycling Mountain Bike Cycling Mountain Bike Men's cross-country
United States 1996 Atlanta Cycling Mountain Bike Cycling Mountain Bike Women's cross-country
Total 2