Total events

Games Men's Women's Mixed Total
Olympic Games Summer Olympics 7 7 0 14
Olympic Games Winter Olympics 0 0 0 0
Total 7 7 0 14

Events

Games Sport Event
United States 1996 Atlanta Cycling Mountain Bike Cycling Mountain Bike Men's cross-country
United States 1996 Atlanta Cycling Mountain Bike Cycling Mountain Bike Women's cross-country
Australia 2000 Sydney Cycling Mountain Bike Cycling Mountain Bike Men's cross-country
Australia 2000 Sydney Cycling Mountain Bike Cycling Mountain Bike Women's cross-country
Greece 2004 Athens Cycling Mountain Bike Cycling Mountain Bike Men's cross-country
Greece 2004 Athens Cycling Mountain Bike Cycling Mountain Bike Women's cross-country
China 2008 Beijing Cycling Mountain Bike Cycling Mountain Bike Men's cross-country
China 2008 Beijing Cycling Mountain Bike Cycling Mountain Bike Women's cross-country
Great Britain 2012 London Cycling Mountain Bike Cycling Mountain Bike Men's cross-country
Great Britain 2012 London Cycling Mountain Bike Cycling Mountain Bike Women's cross-country
Brazil 2016 Rio de Janeiro Cycling Mountain Bike Cycling Mountain Bike Men's cross-country
Brazil 2016 Rio de Janeiro Cycling Mountain Bike Cycling Mountain Bike Women's cross-country
Japan 2021 Tokyo Cycling Mountain Bike Cycling Mountain Bike Men's cross-country
Japan 2021 Tokyo Cycling Mountain Bike Cycling Mountain Bike Women's cross-country
Total 14