Total medals

Games 1st 2nd 3rd Total
Olympic Games Summer Olympics 0 0 1 1
Olympic Games Winter Olympics 0 0 0 0
Total 0 0 1 1

Medalists

Medal Athletes Games Sport Event
3rd China China Qiuyue WEI
Yunwen MA
Juan LI
Ming XUE
Ruirui ZHAO
Kun FENG
Na ZHANG
Hao YANG
Yunli XU
Yanan LIU
Suhong ZHOU
Yimei WANG
China 2008 Beijing Volleyball Volleyball Women's volleyball
1 Total