Total medals

Games 1st 2nd 3rd Total
Olympic Games Summer Olympics 1 0 1 2
Olympic Games Winter Olympics 0 0 0 0
Total 1 0 1 2

Medalists

Medal Athletes Games Sport Event
1st Japan Japan Yoko SHINOZAKI
Maseko KONDO
Yuriko HANDA
Ayano SHIBUKI
Yuko FUJIMOTO
Emiko MIYAMOTO
Setsuko SASAKI
Sata ISOBE
Yoshiko MATSUMURA
Kuniko TANIDA
Masae KASAI
Katsumi MATSUMURA
Japan 1964 Tokyo Volleyball Volleyball Women's volleyball
3rd Japan Japan Masayuki MINAMI
Tsutomu KOYAMA
Yasutaka SATO
Katsutoshi NEKODA
Toshiaki KOSEDO
Naohiro IKEDA
Yutaka DEMACHI
Takeshi TOKUTOMI
Tokihiko HIGUCHI
Yuzo NAKAMURA
Teruhisa MORIYAMA
Sadatoshi SUGAHARA
Japan 1964 Tokyo Volleyball Volleyball Men's volleyball
2 Total