Total medals

Games 1st 2nd 3rd Total
Olympic Games Summer Olympics 0 0 0 0
Olympic Games Winter Olympics 1 0 0 1
Total 1 0 0 1

Medalists

Medal Athletes Games Sport Event
1st USSR USSR Viktor SHALIMOV
Sergey KAPUSTIN
Yury LYAPKIN
Valery KHARLAMOV
Sergey BABINOV
Aleksandr YAKUSHEV
Vladimir SHADRIN
Aleksandr SIDELNIKOV
Boris ALEKSANDROV
Boris MIKHAYLOV
Vladimir PETROV
Aleksandr GUSEV
Gennady TSYGANKOV
Aleksandr MALTSEV
Vladimir LUTCHENKO
Valery VASILYEV
Vladislav TRETYAK
Viktor ZHLUKTOV
Austria 1976 Innsbruck Ice Hockey Ice Hockey Men's ice hockey
1 Total