Total medals

Games 1st 2nd 3rd Total
Olympic Games Summer Olympics 0 0 1 1
Olympic Games Winter Olympics 0 0 0 0
Total 0 0 1 1

Medalists

Medal Athletes Games Sport Event
3rd Russian Federation Russian Federation Alexey VERBOV
Maxim MIKHAYLOV
Sergey GRANKIN
Alexander VOLKOV
Semen POLTAVSKIY
Sergey TETYUKHIN
Aleksey KULESHOV
Alexey OSTAPENKO
Yury BEREZHKO
Alexander KORNEEV
Vadim KHAMUTTSKIKH
Alexander KOSAREV
China 2008 Beijing Volleyball Volleyball Men's volleyball
1 Total